Contactmomenten voor ouders

Als ouder ben je ervaringsdeskundige in de ontwikkeling en opvoeding van je kind. Je bent voor ons daarmee ook een belangrijke informatiebron. Wij hebben elkaar nodig. Ons gezamenlijke doel is dat het met je kind op school én thuis goed gaat. Daar zetten wij ons volledig voor in. We ontmoeten je graag.

Ouderavond

Aan het begin van een nieuwe schooljaar is er een algemene ouderavond. Je ontvangt dan informatie over de groep zoals het lesrooster, de methodes, de inrichting van de klas, regels en afspraken, en het jaarplan. Je krijgt hiervoor per klas een uitnodiging. Het hele team maakt graag kennis!

Oudergesprekken

We zien je graag minimaal drie keer per jaar op school voor een individueel gesprek. We bespreken dan het ontwikkelingsperspectief, het groepsplan en het het rapport van je kind. Je kunt de voortgang van uw kind bespreken met onze vakdocenten, therapeuten en specialisten.

Op huisbezoek

Het is mogelijk dat de leraar of ondersteuner een datum met je wilt afspreken om je kind thuis te bezoeken. Je kind kan dan zijn eigen leefomgeving laten zien. Soms is dat belangrijk. Zo'n bezoek duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

We bellen u

De groepsleerkracht belt je aan het begin van het schooljaar om eventuele bijzonderheden door te spreken. Als het nodig is, maken we een afspraak op school.

We e-mailen u

Weet dat je steeds nieuws van de school via e-mail ontvangt. Een paar keer per jaar sturen we je een nieuwsbrief met de hoogtepunten op school.

Volg ook ons Klasbord

Alle klassen maken gebruik van de app Klasbord, een handige én leuke manier om op de hoogte te blijven van de activiteiten in en rondom de klas van je kind.

Klasbord.nl