Onderwijs in de bovenbouw

In de bovenbouw ligt de nadruk meer op de schoolse vakken. Wij volgen de kerndoelen voor het speciaal onderwijs van de Rijksoverheid. In het schooljaar kijken we steeds of we goed op weg zijn. Zo zorgen we ervoor dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij de ontwikkelingsfase.

Vakken

 • Taal: schrijven, spelling en lezen
 • Rekenen
 • Wereldoriëntatie
 • Gym
 • Tekenen
 • Muziek
 • Handvaardigheid
 • Verkeer
 • Mediawijsheid
 • Engels vanaf groep 6
 • Psycho-educatie in de bovenbouw
 • Seksuele voorlichting aan leerlingen die het speciaal onderwijs gaan verlaten en die 12 jaar zijn of worden

Zelfstandig en samen werken

De school heeft een kooklokaal en een handvaardigheidslokaal. Leren samenwerken en zelfredzaamheid is een belangrijk doel. In het kooklokaal mogen leerlingen soms ook als groepsbeloning iets lekkers maken. 

Onderzoeken en ontdekken

Het vak wereldoriëntatie omvat aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Hiervoor gebruiken we het lesmateriaal van Blink. Centraal staat het onderzoeken en ontdekken. Leerlingen gaan tijdens deze lessen zelf actief aan de slag, aan de hand van thema’s. Zo stimuleren we creatief denken en actief deelnemen.

Sport en bewegen

Gym wordt door vakdocenten Bewegingsonderwijs gegeven. We bieden extra lessen in kleine groepjes voor kinderen die dat nodig hebben. Het Hofpark heeft daarnaast het project Special Heroes Sport omarmd. Onze leerlingen maken in clinics kennis met verschillende sporten. Denk aan free runnen, bmx, judo, schermen of boogschieten.

Op zoek naar een passende sport in de vrije tijd? De combinatiefunctionaris op school denkt graag mee met leerlingen en ouders.

Kunst en cultuur

In ons muziekonderwijs werken we met de methode 1,2,3 Zing en Soundtrap! Daarnaast doen we mee aan het project Special Heroes Art. Leerlingen kunnen meedoen aan verschillende workshops. Denk bijvoorbeeld aan (verhalend) theater, fotografie, rappen, dansen of djembé. En we maken een voorstelling of film met leerlingen. Het is geweldig om te zien hoe het zelfvertrouwen hiervan groeit en waar de talenten van kinderen liggen.

Talentenlab

Een speciaal lokaal is ingericht als Talentenlab. Hier vertalen we op verschillende manieren de theorie naar de praktijk. Dat leidt tot betekenisvol leren, op een onderzoekende en ontdekkende manier. We doen dat aan de hand van thema's.