Cultuur- en bewegingsonderwijs

Het vak bewegingsonderwijs wordt door een vakleerkracht gegeven. Daarnaast bieden wij extra bewegingsonderwijs in kleine groepjes voor kinderen die hier extra ondersteuning in nodig hebben. We bieden lessen Rots & Water aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van sociale competenties. Ook zetten we Rots & Water in om pesten te voorkomen of aan te aanpakken en om de weerbaarheid te vergroten.

Verder hebben we het project Special Heroes Sport omarmd. Leerlingen maken daarbij in diverse clinics kennis met verschillende sporten, zoals judo, schermen of boogschieten. We doen daarnaast mee aan het project Special Heroes Art. Hierbij bieden we diverse cultuuractiviteiten aan in de vorm van workshops (bijvoorbeeld theater, fotografie en djembé). In ons muziekonderwijs werken we met de methode 1,2,3 Zing! voor de onder- en middenbouw. Voor de bovenbouw werken wij met het programma Soundtrap.

De vakdocent bewegingsonderwijs is ook de combinatiefunctionaris. Hij kan leerlingen en ouders ondersteunen bij het kiezen van een sport voor in de vrije tijd.