Commissie voor de Begeleiding

De Commissie voor de Begeleiding (CvB) volgt wekelijks de voortgang van leerlingen en is daar ook verantwoordelijk voor.

Taken van de CvB

Elk schooljaar beoordeelt de commissie of speciaal onderwijs nog nodig is. Misschien is een reguliere vorm van onderwijs ondertussen ook mogelijk, bijvoorbeeld met extra begeleiding.

Commissieleden

  • Tom Heerdink, intern begeleider
  • Anouk van Straten, intern begeleider
  • Christa Baksteen, gedragswetenschapper
  • Elmer Hartkamp, maatschappelijk werker
  • Mathijs Bannink, teamleider
  • Liesbeth Wortelboer, directeur

Contact

Vraag als ouder gerust een gesprek aan met de leden van de commissie. Dat kan via de groepsleraar.