Onderwijs in de onderbouw

Op Het Hofpark bieden we onderwijs aan leerlingen vanaf 4 jaar. De jongste leerlingen krijgen les in een kleine kleutergroep. Hier zijn kinderen spelend bezig in een stimulerende leeromgeving.

Thematisch onderwijs

Bij de jongste kinderen richten we ons op de ontwikkeling van spraak en taal, motoriek, sociale en emotionele vorming en voorbereidend rekenen, lezen en schrijven. Dat doen we aan de hand van thema’s, soms samen met groep 3.

Aanvankelijk leren

Bij de iets oudere kinderen in de onderbouw staat leren spelen, samenspelen, versterken van het zelfvertrouwen, stimuleren van de werkhouding en het bevorderen van de concentratie centraal.

In beweging

Naast cognitieve vakken nemen creativiteit en bewegen een belangrijke plek in. Veel leerlingen beginnen hun dag in het busje naar school. Iedereen kan daarom meedoen met onze ‘daily mile’, want hardlopen helpt om in beweging te komen en om energie kwijt te raken.

Goed om te weten

We volgen de leer- en ontwikkelingslijnen van het jonge kind via het digitale systeem Parnassys.