Ondersteuning voor leerlingen

Het is belangrijk dat een kind zich sociaal-emotioneel evenwichtig ontwikkelt. Dit legt een basis voor het verdere leven. Op Het Hofpark stimuleren we deze ontwikkeling de hele dag door, in verschillende situaties. Daarnaast bieden we extra zorg en begeleiding voor de kinderen die dat nodig hebben. 

Ondersteuning voor wie het nodig heeft

De Commissie voor de Begeleiding beslist of leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning op school. Denk aan:

  • Logopedie
  • Fysiotherapie
  • Bewegingsonderwijs
  • SOCO-training of Meidenvenijn
  • Rots & Water training
  • Psycho-educatie
  • Ondersteuningsklas Klimop
  • Schakelklas

Weerbaarheid

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Hiervoor bieden we Rots & Water training. Deze lessen helpen ook om pesten te voorkomen en aan te pakken. Rots & Water vergroot ook de weerbaarheid van leerlingen. Zo staan ze (letterlijk) steviger in hun schoenen.