Ontwikkeling van de leerling

Op Het Hofpark volgen we zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling van iedere leerling. De ontwikkeling houden we goed bij in een digitaal systeem. Ook andere gegevens zitten in dit systeem, zoals observatielijsten en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Wat is een OPP

In het OPP plan beschrijven we wat een leerling nu kan en wat de leerling de komende vier jaar kan leren. En wat is daarvoor nodig, veel of weinig ondersteuning? Zijn er dingen die het leren makkelijker of moeilijker maken?

In het OPP staat ook wat de leerling ná deze school kan gaan doen. We bespreken het plan uiteraard met ouders op school. Samen zetten we er onze handtekening onder.

Heeft uw kind bij ons een plekje gekregen, dan neemt de leraar binnen zes weken contact op met ouders om het OPP te bespreken.

Groepsplan

Op basis van de OPP's in een groep, maken we een groepsplan. Per vak of leergebied beschrijven we hierin de leerdoelen voor het schooljaar. Lijkt het er op dat we de doelen niet gaan halen? Dan stellen we onze verwachtingen bij. Ook als we onze doelen juist heel snel halen, passen we het groepsplan aan. We vragen ons steeds af waarom dat zo is. Daar leren we van en zo weten we wat ons te doen staat. Ook de groepsplannen bespreken we met ouders.

Observeren

We kijken voortdurend goed naar onze leerlingen. Om de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied te meten, gebruiken we observatielijsten (Zien!). Dat geeft ons en ouders een heel goed beeld.

Toetsen

We gebruiken meestal de toetsen die bij onze lesmethodes horen. Daarnaast nemen we toetsen af die los van lesmethodes staan. Denk bijvoorbeeld aan de Cito-toets of aan de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. Onze toetsweken vinden steeds plaats in januari en juni.

Commissie voor de Begeleiding

De Commissie voor de Begeleiding (CvB) volgt wekelijks de voortgang van leerlingen en is daar ook verantwoordelijk voor.

Lees meer