Resultaten van ons onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt elke school om de vier jaar en kijkt of de school goed onderwijs geeft. De Inspectie beoordeelde ons onderwijs als voldoende.

Direct naar de goede plek

We vinden het belangrijk dat leerlingen zo snel mogelijk op de juiste plek belanden. We willen dat minimaal 87% van de leerlingen die de stap naar vervolgonderwijs maakt na twee jaar nog steeds op de dezelfde school zit. Dat lukt: 93% van onze leerlingen die in 2018-2019 startte op een nieuwe school zit nog steeds op dezelfde school.

Uitstroom

We willen dat minimaal 20% van onze leerlingen uitstroomt naar havo of vwo. Vorig jaar was dat 13%. Toch zijn we tevreden. Dit past namelijk bij het gemeten intelligentieniveau van de leerlingen.

In 2019-2020 stroomden 23 leerlingen uit, het jaar ervoor 19. Hieronder ziet u waar deze leerlingen een nieuwe plek hebben gevonden. In het schooljaar 2018-2019 vond 16% een overige bestemming.

Naar voortgezet speciaal onderwijs

 

  2018-2019 2019-2020
Arbeidsgericht 26% 9%
Vmbo bl/kbl 26% 43%
Vmbo gl/tl 11% 9%
Havo 16% 9%

Naar regulier voortgezet onderwijs

 

  2018-2019 2019-2020
Praktijkonderwijs 0% 9%
Vmbo bl/kbl 5% 13%
Vmbo gl/tl 0% 4%
Havo 0% 4%