Vakken

De leerlingen volgen de volgende vakken: taal (spelling, lezen), rekenen, schrijven, wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek), mediawijsheid, verkeer, tekenen, handvaardigheid, muziek, gym en Engels (vanaf groep 6). Seksuele voorlichting bieden we aan kinderen die 12 worden of zijn en het speciaal onderwijs gaan verlaten. We werken met het lesmateriaal van Blink. Dat betekent dat we op een onderzoekende en ontdekkende manier geïntegreerd wereldoriëntatie geven. Leerlingen gaan tijdens deze lessen zelf actief aan de slag, aan de hand van thema’s.

Praktijklessen  

Wij beschikken over een kooklokaal en een handvaardigheidslokaal. Als groepsbeloning voor de klas kan er bijvoorbeeld iets lekkers gemaakt worden in het kooklokaal. Bij koken en handvaardigheid is het aanleren van sociale- en algemene vaardigheden, samenwerken (coöperatief leren) en zelfredzaamheid een belangrijk doel.