Medezeggenschap

Ook ouders en medewerkers bepalen mee over wat er op hun school gebeurt. Dat doen ze via de medezeggenschapsraad (mr) en via de oudercommissie.

Medezeggenschapsraad

De mr geeft de schooldirectie advies, gevraagd en ongevraagd. Voor sommige plannen heeft de school ook goedkeuring nodig van de mr. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van mr-leden. Iets vragen of doorgeven aan de mr? Neem gerust contact op en stuur een e-mail naar j.ilbrink@hethofpark.nl.

Oudercommissie

Het Hofpark heeft ook een oudercommissie van minimaal vijf ouders. Zij overleggen regelmatig met de teamleider over allerlei zaken. Taken van de oudercommissie:

  • Signaleren van eventuele verbeterpunten binnen de school
  • Praktische hulp bij festiviteiten
  • Luizencontrole

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Het Hofpark maakt deel uit van De Onderwijsspecialisten met een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). In de gmr zitten personeelsleden en ouders van de 25 scholen van De Onderwijsspecialisten. Meepraten? Je bent van harte welkom!

Meer over de gmr