Samenwerking

De samenwerking met ouders staat bij ons voorop. Ouders kunnen ons veel uit eigen ervaring vertellen, en die informatie hebben we nodig. In het kader van passend onderwijs is een goede samenwerking met het regulier onderwijs en andere partners ook van belang.

De Prinsenhof

Sinds het schooljaar 2018-2019 werken we intensiever samen met De Prinsenhof, school voor speciaal basisonderwijs. We maken gebruik van elkaars kennis om het best passende aanbod voor leerlingen te kunnen bieden binnen de scholen. Optimaal afgestemd op hun ondersteuningsbehoefte. Hiervoor is samenwerking met zorg en jeugdhulp vaak echt nodig, net zoals de samenwerking met ouders.

Partners

  • Samenwerkingsverband
  • Gemeenten
  • Leerplichtambtenaren
  • Onderwijszorgconsulenten
  • at.groep Zorg
  • Karakter
  • Lindenhout
  • Mee
  • Autimaat
  • Leo Kannerhuis

Samenwerkingsverband

Onze school hoort bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO.

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs. Welk samenwerkingsverband dit voor de leerling bepaalt, hangt af van de gemeente en de leeftijd van de leerling.