Visie

Alle kinderen op onze school hebben gedragsondersteuning nodig en extra begeleiding op het vlak van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ieder kind heeft zijn eigen aanpak nodig. En ieder kind heeft ook zijn eigen unieke talenten. Die geven wij graag alle ruimte. Samen met ouders, en met het kind zelf, zoeken we een weg richting een uitdagende toekomst.

Onze benadering

Wij benaderen onze leerlingen vanuit hun individuele mogelijkheden. Hierbij staan het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal. Dit klimaat is positief en veilig, dankzij een krachtig en hecht team. Samen met leerlingen, ouders en zorgpartijen maken we afspraken om het goede gedrag van de leerlingen te versterken. Deze afspraken zijn gericht op de volgende pijlers:

 • We bieden schoolbreed een gezonde en veilige leeromgeving
 • We voorkomen zo veel mogelijk gedrags- en leerproblemen (preventie).
 • We creëren heldere verwachtingen bij leerlingen.
 • We werken planmatig en systematisch op basis van de verkregen informatie.
 • We werken samen met ouders en zorgpartners, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg.

Onze kracht

Onze unieke kracht zit in het goed observeren en begrijpen van onze leerlingen. Ieder dag staan we samen klaar, met positieve energie, geduld en flexibiliteit. We zetten ons voortdurend in om de leerlingen zo goed mogelijk te ‘lezen’. Met die informatie kunnen we het welbevinden van de leerlingen vergroten. En zo betrekken we hen meer bij hun eigen leerproces. Wij zijn creatief in het bedenken van oplossingen sámen met de leerlingen, zodat hun zelfvertrouwen groeit en zij trots kunnen zijn op zichzelf. Daar gaan we voor!

Onze basis

Onze school is een algemeen bijzondere school. We zien alle levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen als gelijkwaardig. Ouders, leerlingen en teamleden met verschillende godsdiensten en levensovertuigingen hebben respect voor elkaar.

Waar onze school voor staat

 • Je voelt je er prettig. Veiligheid, respect en zelfstandigheid staan voorop, net zoals plezier, duidelijkheid, structuur en regelmaat.
 • Je wordt er gezien, gehoord en in je kracht gezet.
 • Je wordt betrokken bij je eigen leerproces.
 • Je krijgt onderwijs op maat.
 • Je krijgt elke dag nieuwe kansen.
 • Je leert samenwerken en creatief denken.
 • Je weet waar je aan toe bent. We zijn open en eerlijk, en werken samen met alle betrokkenen.