Kosten

We vinden het prettig als je meebetaalt aan de feesten op school via de ouderbijdrage. Kerst en Sinterklaas worden zo iets van ons samen. Daarnaast vragen we om een bijdrage voor excursies en schoolkamp. Houd ook rekening met de kosten voor een aansprakelijkheidsverzekering.

Ouderbijdrage

We vragen € 25 ouderbijdrage per jaar. Voor excursies en het schoolkamp vragen we nooit meer dan € 75 per jaar. Lukt het niet om de bijdrage te betalen of wil je dit niet? Je kind mag gewoon meedoen aan de feesten en uitstapjes! Jaarlijks beschrijft Het Hofpark in een financieel jaarverslag waar het geld aan uitgegeven is. 

Verzekerd bij ongelukken

Raakt je kind betrokken bij een ongeluk op of onderweg naar school? Geef het zo snel mogelijk aan ons door. De verzekering van Het Hofpark betaalt de kosten als leerlingen een ongeluk krijgen en gewond raken. De verzekering geldt voor de volgende situaties:

  • als leerlingen op school of op het terrein een ongeluk krijgen; de verzekeraar betaalt alleen als het ongeluk gebeurt onder schooltijd, en als er toezicht is van onderwijzend personeel.
  • tijdens de gymlessen; als er toezicht is van de sportdocent of een leerkracht die bevoegd is voor gymlessen.
  • tijdens excursies, vervoer, stages, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen waar onderwijzend personeel toezicht houdt.
  • als leerlingen zonder omweg naar school en naar huis gaan, en als hun docent ze ergens naartoe stuurt.

Zorg zelf voor een aansprakelijkheidsverzekering

De verzekering van school betaalt niet als spullen beschadigd raken of kwijt raken. Dat geldt ook voor brillen of hulpmiddelen. De verzekering betaalt ook niet voor schade door auto-ongelukken, of als een leerling iets doet dat niet mag. Ouders zijn volgens de wet verplicht hiervoor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor hun kind.