Medicijnen op school

Aan het begin van elk schooljaar vragen we je een inventarisatieformulier in te vullen. We horen graag de laatste informatie over medicijngebruik, taxivervoer, telefoonnummers en een eventueel dieet.

Schriftelijke toestemming

Wij hebben je schriftelijke toestemming nodig om medicijnen aan je kind te mogen geven.

Protocol

Voor geneesmiddelen handelen we volgens het protocol medicijngebruik. Dit kun je op school inzien.

Veilige dosering

Geef medicijnen veilig en in de juiste dosering mee naar school. Geef een verandering van de dosering altijd door aan de leraar.