Vakantie en vrije dagen

Onze leerlingen krijgen minstens 7.520 uren onderwijs. Dat schrijft de wet ons voor en daar houden we ons graag aan. Hieronder vind je ons vakantierooster en de vrije dagen in schooljaar 2021-2022. Schrijf je het alvast in de agenda?

Eerste schooldag
Maandag 30 augustus 

Herfstvakantie
16 oktober t/m 24 oktober

Kerstvakantie
25 december t/m 9 januari

Krokusvakantie
26 februari t/m 6 maart

Pasen
15 april t/m 18 april

Meivakantie
23 april t/m 8 mei

Hemelvaart
26 mei t/m 29 mei

Pinksteren
4 t/m 6 juni

Zomervakantie
9 juli t/m 21 augustus

Extra vrije dagen

Maandag 20 september
Vrijdag 15 oktober
Maandag 29 november
Vrijdag 3 december vanaf 12 uur vrij
Dinsdag 14 december
Vrijdag 24 december vanaf 12 uur vrij
Woensdag 26 januari
Donderdag 14 april
Woensdag 15 juni