Ziek melden of vrij vragen

Ieder kind gaat naar school. Dit heet leerplicht. Maar als je kind ziek is, blijft je zoon of dochter uiteraard thuis. Beterschap! Laat je het ons direct weten? Ook als je een dag vrij wilt vragen voor een bijzondere gebeurtenis zoals een huwelijk of begrafenis horen wij het graag.

Ziek

Bel vóór 8.30 uur naar 055 – 534 10 61.
Hebben wij om 8.30 uur geen bericht ontvangen? Dan melden wij dit bij de leerplichtambtenaar.

Langdurig ziek

Kan je kind door ziekte lange tijd niet op school komen, dan kan er een leerachterstand ontstaan. Of je kind komt niet aan het minimum aantal uren dat verplicht is. Neem zo snel mogelijk contact op met de schooldirecteur.

Spijbelen

Is je kind te vaak of te lang zonder reden afwezig? Dan neemt de leraar, teamleider of maatschappelijk werker contact met je op. Samen kijken jullie wat jullie kunnen doen aan het verzuim. De leerachterstand moet namelijk niet te groot worden. Eventueel adviseert de jeugdarts van de GGD over zorg en begeleiding.

Liesbeth Wortelboer

Liesbeth Wortelboer

Vrij voor een bijzondere dag

Voor een huwelijk, begrafenis of ander bijzonder moment, kan je voor je kind vrij vragen. We noemen dat 'bijzonder verlof'. Vraag dit aan bij de directeur. Er ligt een formulier klaar bij de administratie van school.