Ziekmelding

Is uw kind ziek? Of kan hij om een andere reden niet op school verschijnen? Dan moet u de school dat tussen 8.00 en 8.30 uur laten weten. Als wij voor 8.30 uur geen bericht hebben ontvangen over de afwezigheid van de leerling, geldt de afwezigheid als ongeoorloofd verzuim.