Werken bij Het Hofpark

Op Het Hofpark geven we speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 13 jaar die gedragsondersteuning nodig hebben voor hun sociaal emotionele ontwikkeling en om tot leren te komen. We kijken achter het gedrag, betrekken leerlingen bij hun eigen leerproces en vergroten de zelfstandigheid. Onze leerlingen stromen uit naar diplomagericht vervolgonderwijs.

Ons onderwijs

Om te zorgen dat naar school gaan en leren weer lukt, werken we allereerst aan het welbevinden van leerlingen en aan het vergroten van zelfvertrouwen. Veel leerlingen van Het Hofpark hebben al meerdere scholen gehad en soms zelfs al een tijdje geen onderwijs gehad. Het hele schooljaar stromen bij ons nieuwe leerlingen in. Bij ons krijgen ze een nieuwe kans en doen leerlingen weer succeservaringen op.

Ons onderwijs geven we in 9 klassen die wisselen in groepsgrootte. Dit varieert tussen de 8 en 15 leerlingen. De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd, cognitief en sociaal emotioneel leerniveau en gedrag. Daarbij werken steeds 2 of 3 klassen samen in een unit met een eigen team. Binnen de units werken leraren en ondersteuners samen om te differentiëren naar didactisch niveau en om van en met elkaar te leren.

Elke groep heeft een vaste leraar en een HBO opgeleide onderwijsondersteuner. De onderwijsondersteuners geven lessen aan kleine groepen leerlingen, observeren de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen en maken daarop begeleidingsplannen. Een veilig leerklimaat vanuit voorspelbaarheid en structuur is belangrijk voor onze leerlingen. We visualiseren het dagprogramma en we maken duidelijk wat we van elkaar verwachten, ook wat betreft gedrag. Daarvoor werken we met Positive Behaviour System, voor een positieve en sociale omgeving, die leren bevordert. Respect, Veiligheid en Zelfstandigheid zijn onze waarden, met daarnaast vooral ook plezier.

Naast cognitieve vakken nemen creativiteit en bewegen een belangrijke plek in. Veel leerlingen beginnen hun dag in het busje naar school. Iedereen kan daarom meedoen met onze ‘daily mile’, want hardlopen helpt om in beweging te komen en om energie kwijt te raken. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen de gymlessen en bieden ook extra gym voor leerlingen die dat nodig hebben. Creatief denken en actief deelnemen stimuleren we door 2 middagen per week themagericht te werken aan zaakvakken met de Blink methode. En we maken een voorstelling of film met leerlingen. Het is geweldig om te zien hoe het zelfvertrouwen hiervan groeit en waar de talenten van kinderen liggen.

Wat houdt werken bij ons in

Na een informeel begin van de dag waarin je bijpraat met collega’s, start je met de uitleg van het dagprogramma zodat je voorbereid en geconcentreerd aan de slag kunt met rekenen en spelling.

Je stimuleert positief gedrag voortdurend. Zo worden jouw leerlingen bevestigd in wat ze kunnen, en weten ze wat van hen verwacht wordt. Je deelt daarvoor beloningen uit in de vorm van gouden munten. Daarmee sparen leerlingen voor een groepsbeloning. Op hun beurt geven leerlingen jou soms ook gouden munten voor een teambeloning. Gedurende de dag heb jij je voelsprieten aanstaan voor als de spanning opbouwt. Je onderzoekt dan waar het gedrag ontstaat en je voorkomt met jouw aanpak dat de frustratie toeneemt.

In je rooster staan ook lessen in het teken van de sociaal emotionele ontwikkeling. Je leerlingen kunnen gebruik maken van de gedragscoach óf de Schakelklas om intensiever te werken aan eigen leerdoelen of om buiten de klas even te ontladen. Dat helpt jou en de rest van de klas ook weer om even te herpakken indien nodig. Aan het einde van de dag zoek je jouw collega’s weer op. Zo blijf je met elkaar in verbinding en voor een ontspannen avond is het fijn dat je nog even samen kunt reflecteren, lachen en relativeren. Na lestijd bereid je jouw lessen voor en heb je contact met ouders, verzorgers en samenwerkingspartners rond jouw leerlingen.

Het team

Leraren, onderwijsondersteuners, intern begeleider, gedragscoach, gedragswetenschapper, maatschappelijk werker: zomaar een greep uit de functies bij ons op school. In totaal zijn we een hecht, bevlogen en krachtig team van 30 mannen en vrouwen die klaarstaan voor onze leerlingen en voor elkaar. Gaat het even moeilijk? Knalt er een deur? Je kunt direct rekenen op je collega’s.


In ontwikkelteams pakken we onderdelen uit het jaarplan samen op. Ook volgen we trainingen om onze aanpak verder te verbeteren. Door teambuildingsactiviteiten maken we tijd voor ontspanning en hebben we als team veel plezier.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures