Onze school geeft speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Schoolgids Contact

Onze school geeft speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Schoolgids Contact

Wat onze school speciaal maakt

Iedere dag staan we samen klaar: met positieve energie, geduld en flexibiliteit. Onze unieke kracht zit in het goed observeren en begrijpen van onze leerlingen. We zetten ons voortdurend in om de leerlingen zo goed mogelijk te ‘lezen’. Met die informatie kunnen we het welbevinden van de leerlingen vergroten en hen meer betrekken bij hun eigen leerproces. Wij zijn creatief in het bedenken van oplossingen sámen met de leerlingen, zodat hun zelfvertrouwen groeit en zij trots kunnen zijn op zichzelf.

Welbevinden

Wij benaderen onze leerlingen vanuit hun individuele mogelijkheden. Hierbij staan het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal. Dit klimaat is positief en veilig, dankzij een krachtig en hecht team. We versterken gewenst gedrag met de doelmatige, schoolbrede, aanpak Positive Behavior Support (PBS).

Welbevinden

Twitter

Samen onder een dak

Het Hofpark deelt het schoolgebouw aan de Meester van Hasseltlaan in Apeldoorn samen met De Prinsenhof. De Prinsenhof is een school voor speciaal basisonderwijs. Het Hofpark en De Prinsenhof hebben beide veel kennis en ervaring op het gebied van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Door die te delen en nauw samen te werken, kunnen wij kinderen nóg beter helpen. Onze gecombineerde kleutergroep is één van de eerste gezamenlijke activiteiten.

Samen onder een dak