Onze school

Het Hofpark is een school die midden in de maatschappij staat. We bieden leerlingen een positieve en veilige omgeving. een plek waar je gezien en waar je gehoord wordt. Waar je leert samenwerken en creatief denken. Elke dag bieden we nieuwe kansen. We zetten leerlingen in hun kracht en betrekken ze bij hun eigen leerproces. Met als doel: welbevinden én ontwikkeling. Ontwikkeling qua leren én qua zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Het Hofpark heeft:

  • 108 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar
  • 9 groepen van elk maximaal 12 leerlingen
  • 40 medewerkers
  • 1 Talentenlab, 1 kooklokaal en 2 gymzalen
  • Intensieve tijdelijke ondersteuning in de Schakelklas
  • Plusklas (aanbod meerbegaafdheid)

Positief gedrag

Bij ons op school werken we samen aan leren en gedrag in een gezonde en veilige leeromgeving. Dit doen we met een positieve insteek. We versterken goed gedrag door heldere verwachtingen te creëren. Zo willen we het leren bevorderen en gedragsproblemen zoveel mogelijk voorkomen. We belonen goed gedrag en sparen met elkaar voor een groepsbeloning, volgens de PBS-methode (Positive Behavior Support).

Onze visie

Op Het Hofpark willen we leerlingen het beste uit zichzelf laten halen. We bieden een veilige plek voor leren en ontwikkelen. Plezier, veiligheid, respect en zelfstandigheid staan voorop. Iedere leerling heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Die geven we graag alle ruimte. We betrekken onze leerlingen bij hun eigen leerproces. We luisteren naar ze en zoeken samen naar creatieve oplossingen. Zo groeit hun zelfvertrouwen en zijn ze écht trots op zichzelf. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Daarmee zijn ouders voor ons een belangrijke informatiebron.

Inspectiebeoordeling

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Dat kan via onze school. Voor de toelating van je kind tot een school voor speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Meer informatie vind je op www.hethofpark.nl.

Wachtlijst

In het geval er onverhoopt meer leerlingen worden aangemeld dan we kunnen plaatsen moeten we overgaan tot het hanteren van een (tijdelijke) wachtlijst.

Liesbeth Wortelboer

Liesbeth Wortelboer

Vragen?

Wil je meer weten over ons onderwijs of heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact