Voor wie is ons onderwijs bedoeld?

Het Hofpark heeft rond de 100 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Deze zijn verdeeld over 8 klassen én een gecombineerde speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs (so-sbo) kleutergroep. Alle leerlingen hebben gedragsondersteuning nodig en extra begeleiding op het vlak van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ieder kind heeft zijn eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte, als gevolg van complexe gedrags-, ontwikkelings-, of psychiatrische problemen.

Ontwikkelingsperspectief  

Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoeften en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.  

Leerroutes en uitstroomprofielen 

Onze school biedt de volgende leerroutes met bijbehorende uitstroomprofielen:

  • Leerroute 5 voortgezet (speciaal) onderwijs; vmbo (bbl), praktijkonderwijs
  • Leerroute 6 voortgezet (speciaal) onderwijs; vmbo (kbl, gtl)
  • Leerroute 7 voortgezet (speciaal) onderwijs; havo, vwo

Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden, mits uw kind op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.