Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past. en dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Sport en bewegen

Bewegen is gezond. Dat stimuleren we dan ook. Alle groepen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakdocent. We bevorderen sportieve activiteiten, bijvoorbeeld door mee te doen aan het schoolvoetbaltoernooi in Apeldoorn. Samen plezier hebben staat centraal.

Tijdens de gymles maken leerlingen ook kennis met verschillende sporten: zoals judo, free runnen en boogschieten. We geven extra gym tijdens schooltijd en kinderen kunnen ook één keer per week extra sporten bij Club Extra. Dit gebeurt buiten schooltijd, maar wel in ons gebouw. Eén van de vakdocenten is ook de combinatiefunctionaris: hij kan leerlingen en ouders ondersteunen bij het kiezen van een sport voor in de vrije tijd.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur vinden we belangrijk. We bieden leerlingen verschillende expressieve en creatieve vakken. Denk aan muziek, zang, verhalend theater, rappen of fotografie. Ook stimuleren we ze om deel te nemen aan culturele activiteiten.

In de clinics van Special Heroes Art werken alle leerlingen toe naar een voorstelling in theater Gigant in Apeldoorn. Ouders zijn dan van harte welkom als publiek. Het is geweldig om te zien hoe elke leerling hiervan groeit. We maken beleid voor cultuur en werken met een interne cultuurcoördinator. Zij is ook werkzaam in het Talentenlab.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

Gezonde School

Het Hofpark heeft de deelcertificaten ‘Bewegen en Sport’ en ‘Voeding’ behaald van de Gezonde School.

Onderwijsprogramma 

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar voortgezet speciaal speciaal onderwijs (vso) of voortgezet onderwijs (vo).

Lees meer

Begeleiding en beoordeling

Alle lessen die een kind volgt, hebben een doel. De leraar stelt doelen op voor iedere leerroute.

Begeleiding en beoordeling