Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 22 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 7520 onderwijsuren volgen in groep 1 t/m 8. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. Vanaf 8.15 uur is de schooldeur open. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

De ochtendpauze duurt een kwartier. We drinken dan water en eten (school)fruit. Tussen de middag blijven alle leerlingen op school. We eten gezamenlijk en gaan lekker naar buiten. De middagpauze duurt een half uur.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de teamleider. 

 

 

 

Vakantierooster 2022-2023

Zomervakantie 2022
10 juli t/m 18 augustus
Herfstvakantie
24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Krokusvakantie
27 februari t/m 3 maart
Pasen
7 april t/m 10 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
Pinksteren
29 mei
Zomervakantie 2023
10 juli t/m 18 augustus

Studiedagen

Vrijdag 16 september
Maandag 10 oktober
Maandag 14 november
Vrijdagmiddag 2 december
Vanaf 12 uur (Sinterklaas)
Dinsdag 6 december
Vrijdagmiddag 23 december
Vanaf 12 uur (kerst)
Woensdag 25 januari
Donderdag 6 april
Woensdag 14 juni