Met partners en omgeving

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring krijgen voor het speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvapeldoornpo.nl. Zie ook www.passendonderwijs.nl.

We hebben nauwe contacten met andere scholen voor speciaal onderwijs én met regulier onderwijs. Zowel met scholen van herkomst als met vervolgscholen. Zo kunnen we onze leerlingen het best passende onderwijs bieden. Ook leren we graag van en met elkaar en delen we kennis en kunde.

Samen met zorgpartners

Zorgpartner at.groep Zorg is werkzaam binnen onze school. Bijvoorbeeld in de Schakelklas, in de kleine gymzaal voor psychomotore therapie en bij de inzet van individuele coaching voor een leerling. We werken samen met Karakter en Lindenhout als jeugdhulpaanbieders voor onze leerlingen. Het Maashuis in Apeldoorn en het Autismehuis in Zwolle helpen ons met begeleiding en ondersteuning voor leerlingen met (complexe) hulpvragen rondom autisme.

Samen met Special Heroes

Voor sportieve en creatieve clinics werken we samen met Special Heroes. Dit is een landelijk programma dat kinderen meer wil laten bewegen en kennismaken met verschillende sporten, kunst en cultuur.