Met partners en omgeving

Het Hofpark werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan inclusief onderwijs voor elke leerling. We doen dit in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring krijgen voor het speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvapeldoornpo.nl Zie ook www.passendonderwijs.nl.

We hebben nauwe contacten met andere scholen voor speciaal onderwijs én met regulier onderwijs. Zowel met scholen van herkomst als met vervolgscholen. Zo kunnen we onze leerlingen het best passende onderwijs bieden. Ook leren we graag van en met elkaar en delen we kennis en kunde.

Samen met zorgpartners

Zorgpartner at.zorg werkt binnen onze school. Bijvoorbeeld in de Schakelklas, in de kleine gymzaal voor psychomotore therapie en bij de inzet van individuele coaching voor een leerling. We werken zoveel mogelijk samen met jeugdhulpaanbieders die betrokken zijn bij onze leerlingen (zoals bijvoorbeeld Karakter of Entrea Lindenhout).

Het Maashuis in Apeldoorn, het Leo Kannerhuis in Oosterbeek en het Autismehuis in Zwolle helpen ons met begeleiding en ondersteuning voor leerlingen met (complexe) hulpvragen rondom autisme.

Samen met Special Heroes

Voor sportieve en creatieve clinics werken we samen met Special Heroes. Dit is een landelijk programma dat kinderen meer wil laten bewegen door ze kennis te laten maken met verschillende sporten, kunst en cultuur.