Onderbouw

Op Het Hofpark bieden we onderwijs aan leerlingen vanaf 4 jaar. De jongste leerlingen krijgen les in een gecombineerde so-sbo-kleutergroep. Zij krijgen een lesaanbod met accenten op het spelend bezig zijn in een stimulerende leeromgeving. Het aanbod is gericht op de ontwikkeling van spraak en taal, motoriek, sociale en emotionele vorming en voorbereidend rekenen, lezen en schrijven. Er wordt vooral gewerkt aan de hand van thema’s. Later beginnen we met het aanvankelijk leren. Leren spelen, samenspelen, versterken van het zelfvertrouwen, stimuleren van de werkhouding en het bevorderen van de concentratie staan dan centraal.

Midden- en bovenbouw

De nadruk in de midden- en bovenbouw ligt, naast de noodzakelijke orthopedagogische zorg, op de schoolse vakken. Wij volgen de Kerndoelen voor het Speciaal Onderwijs. Met tussentijdse evaluaties wordt telkens goed gekeken of de doelen moeten worden bijgesteld. Zo krijgt de leerling steeds een aanbod dat past bij zijn ontwikkelingsfase.