Begeleiding en beoordeling

Voor elke nieuwe leerling maken we een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), dat we jaarlijks (met leerlingen en) ouders bespreken. Hierin staat wat een leerling kan en wat hij of zij de komende vier jaar kan leren. De Commissie voor de Begeleiding adviseert hierover, stelt het OPP vast en volgt de ontwikkelingen. Daarnaast maken leraren groepsplannen voor hun lessen. De ondersteuners maken de groepsplannen voor de sociaal- emotionele ontwikkeling. Wij werken volgens een vaste Plan-Do-Check-Actcyclus: Plannen opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen.

 

Wat heeft je kind nodig?

In het OPP staat welke ondersteuning de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Ook staat in het plan welke factoren het leren makkelijker of moeilijker maken. De mate van ondersteuning bepaalt de leerroute van de leerling.

 

Wat betekent dat voor de lessen? 

Alle lessen die een kind volgt, hebben een doel. De leraar stelt doelen op voor iedere leerroute. Doelen op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van gedrag. Samen vormen deze doelen een groepsplan. Daarin staat welke leerlingen in de groep werken aan dezelfde doelen. De leraar beschrijft ook met welke middelen en methoden wordt gewerkt.

 

Waar groeit je kind naartoe?

Welke vervolgopleiding is straks mogelijk? En is daar nog specifieke begeleiding bij nodig? Past een meer praktisch vervolg of vooral ook theorie? Dit noemen we het uitstroomprofiel van de leerling. Voor ieder profiel bieden we een ander leeraanbod.

 

Hoe doet je kind het in de praktijk op school?

We houden de planning voor het leren en ontwikkelen van je kind bij in een digitaal systeem. Hierin staan de behaalde toetsscores, maar ook opmerkingen over gedrag en ontwikkeling. Zo zien we hoe je kind zich daadwerkelijk ontwikkelt.

 

Toetsen

We maken door het schooljaar heen gebruik van methode-gebonden toetsen. Tijdens de toetsweken in januari en juni nemen we ook de methode-onafhankelijke Cito-toetsen af. De sociaal-emotionele vorderingen brengen we (vooralsnog) in beeld met behulp van het meetinstrument Zien!