Maatwerk

Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig of lopen ze vast op school. Wij helpen hen dan weer op weg. Met speciale aandacht, begeleiding en zorg die bij hen past. Onze belofte is ingelost als onze leerlingen trots zijn op zichzelf en vol zelfvertrouwen klaar voor een volgende stap.

Schakelklas

Op een centrale plek binnen de school bevindt zich de Schakelklas. Leerlingen kunnen hier volgens een vastgesteld rooster enkele uren of delen van de dag naartoe. Onderwijs en zorg worden deels gecombineerd. Een autisme- en gedragscoach, onderwijsondersteuner en een medewerker van at.zorg geven extra begeleiding. Leerlingen werken aan individuele doelen op sociaal-emotioneel en/of didactisch gebied. De Schakelklas is een extra ondersteuningsaanbod binnen de school. Heeft je kind deze extra ondersteuning nodig? Dan word je hier als ouders van tevoren over geïnformeerd. Aanmeldingen verlopen op aanvraag van de leraar via de gedragswetenschapper.

Plusklas (aanbod meerbegaafdheid)

Sinds schooljaar 2019-2020 hebben wij een aanbod voor meerbegaafde leerlingen. Onze gedragscoach is opgeleid om de zogenaamde plusleerlingen te begeleiden. Leerlingen doen extra opdrachten in kleine groepjes. Ook krijgen ze individuele verrijkings- of verdiepingsopdrachten voor in hun eigen klas. De overige teamleden worden meegenomen in het vergroten van kennis op dit gebied.