Maatwerk

Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig of lopen ze vast op school. Wij helpen hen dan weer op weg. Met speciale aandacht, begeleiding en zorg die bij hen past. Als onze leerlingen trots zijn op zichzelf en vol zelfvertrouwen klaar zijn voor een volgende stap, lossen wij onze belofte, zoals omschreven in ons identiteitsbewijs, in (terug te vinden in het jaarplan en in het schoolplan van Het Hofpark).

Schakelklas

Op een centrale plek binnen de school zit de Schakelklas. Leerlingen kunnen hier volgens een vastgesteld rooster enkele uren of delen van de dag naartoe. Hier combineren we deels onderwijs en zorg. Een autisme- en gedragscoach, onderwijsondersteuner en een medewerker van at.zorg geven extra begeleiding. Leerlingen werken aan individuele doelen op sociaal-emotioneel en/of didactisch gebied.

De Schakelklas is een extra ondersteuningsaanbod binnen de school. Heeft je kind deze extra ondersteuning nodig? Dan word je hier als ouders van tevoren over geïnformeerd. Aanmeldingen verlopen op aanvraag van de leraar via de gedragswetenschapper.

Plusklas (aanbod meerbegaafdheid)

Sinds schooljaar 2019-2020 hebben wij een aanbod voor meerbegaafde leerlingen. Onze gedragscoach volgde een opleiding om de zogenaamde plus leerlingen te begeleiden. Afgelopen schooljaar is nog een andere collega gestart met de opleiding tot specialist hoogbegaafdheid. Leerlingen doen in de plusklas extra opdrachten in kleine groepjes. Ook krijgen ze individuele verrijkings- of verdiepingsopdrachten voor in hun eigen klas. De overige teamleden worden meegenomen in het vergroten van kennis op dit gebied.