Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat te doen als je kind niet naar school kan.

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan via de Parro-app aan de leraar óf bel vóór 8.30 uur naar 055 – 534 10 61. Geef het (als van toepassing) ook door aan het de vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. Fijn als je de dag vóór je kind naar school komt dit ook weer even meldt. Goed om te weten: als je kind op school ziek wordt, nemen we contact met je op.

Vervoer naar school

Veel van onze leerlingen komen met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont. De kilometergrens die de gemeente hanteert van huis naar school is daarbij bepalend. Soms is ook een verklaring nodig van school waarin staat dat je kind zonder speciaal vervoer niet naar school kan komen. Indien mogelijk stimuleren we zelfstandig reizen. Bijvoorbeeld via het aanbod van de Reiskoffer.

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de leraar, ondersteuner, teamleider of maatschappelijk werker contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding. Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we ongeoorloofd verzuim en we zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Komt je kind vaak te laat op school, dan nemen we contact met je op. Komt je kind vaker te laat, dan heeft dit consequenties.

Stalling

Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.