Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. En daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we een paar keer met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd.

Eten en drinken

Gezond eten vinden we belangrijk. Snoepen is niet toegestaan. Als tussendoortje eten leerlingen bij voorkeur fruit. Ook stimuleren we gezonde traktaties. Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school. In de ochtendpauze drinken we water (eigen bidon van school) en eten we fruit.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons gaan tijdens de schooldag in het kluisje in de klas.

Schoolreis en schoolkamp

De jongere groepen gaan elk jaar een dag op schoolreis. De eindgroepen gaan op schoolkamp. We zorgen voor verantwoorde huisvesting, voeding en veilig vervoer. Ouders worden hier op tijd over geïnformeerd.

Roken

Het is natuurlijk streng verboden om te roken in school of op het schoolplein. Wij zijn een rookvrije school.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Je kind is als inzittende dan meeverzekerd. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen. Geef schade zo snel mogelijk door aan de administratie via info@hethofpark.nl.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Dus geen verloren spullen, en ook geen telefoons of brillen die kapot zijn gevallen.