Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Wat verwacht de inspectie van ons?

Na een jaar is 85% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan. Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP's) kloppen voor minimaal 75% van onze leerlingen.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2020-2021 stroomden 19 leerlingen uit. Van deze leerlingen vond 74% een plek in het diplomagericht voortgezet (speciaal) onderwijs en 26% ging naar praktijkgericht voortgezet (speciaal) onderwijs. Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen goed voor. Maar liefst 83% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Zij zijn direct op de juiste plek terecht gekomen. Onze schoolnorm is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2020-2021 is 95% van onze leerlingen volgens plan (OPP) uitgestroomd. Dat wil zeggen 18 van de 19 leerlingen einduitstroom (schoolverlaters groep 8). De landelijke norm van 75% hebben we hiermee ruimschoots behaald.