Zorg

Het aanbod binnen school is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces. Vanuit school is het aanbod gericht op extra ondersteuning en/of begeleiding voor het (sociaal-emotioneel) leren door onze gedragscoach, gedragswetenschapper, onderwijsondersteuners of vakdocenten bewegingsonderwijs.

Soorten therapie en zorg

We bieden individuele ondersteuning en begeleiding in kleine groepjes aan. Voor inzet van een ambulant behandelaar, begeleider of therapeut werken we nauw samen met at.zorg. De sessies zijn kort en worden onder schooltijd in een speciale ruimte gegeven. Er is een kleine gymzaal voor bijvoorbeeld psychomotore therapie. Heeft een leerling langdurige therapie nodig? Dan vindt dat vaak plaats door zorgverleners buiten onze school, op indicatie vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. We maken ook gebruik van diensten van een fysiotherapeut en een logopedist. Zij zijn werkzaam binnen onze school. Behandelingen zijn vanuit de zorgverzekering.

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en leraren over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Schoolmaatschappelijk werker

Heb jij of je kind vragen of problemen? Dan kun je altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. 

Jeugdarts van het CJG

De jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin kan adviseren over zorg en begeleiding. In het eerste jaar dat je kind bij ons op school is, krijgt je kind een algemeen medisch onderzoek. De jeugdarts en een assistent voeren dit onderzoek uit. Je krijgt vooraf een oproep voor je kind. Je kunt ook zelf via ons een medisch onderzoek aanvragen.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert en beoordeelt of een leerling geholpen is met speciale zorg. Zo bekijkt de commissie bijvoorbeeld of een leerling therapie nodig heeft, en welke dan. We stemmen zorg en onderwijs dan steeds zo goed mogelijk op elkaar af.