Team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit gespecialiseerde leraren, onderwijsondersteuners en andere professionals. Alle medewerkers van onze school hebben heel bewust en vanuit hun hart gekozen voor deze leerlingen.

Leraren en onderwijsondersteuners

Elke groep krijgt begeleiding van een leraar én een onderwijsondersteuner. Die zorgen samen voor een leeromgeving waarin leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Op sociaal-emotioneel vlak, qua motoriek én op het gebied van kennis en creativiteit.

Samenwerking in de klas

Wij willen het verschil maken voor je kind en voor jou. Dat doen we met een enthousiast team professionals. De leraar werkt samen met een onderwijs ondersteuner, die hbo-opgeleid is als pedagoog of social worker. Al onze professionals zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag en psychiatrische problemen. Samen verzorgen ze het best mogelijke onderwijs.

Meer nodig?

Heeft je kind meer nodig? Dan zorgen we met een speciaal team dat je kind de juiste begeleiding krijgt. Bijvoorbeeld met hulp van een gedragscoach, autismecoach, gedragswetenschapper, talentenlabexpert, meerbegaafdheidsexpert of vakdocent bewegingsonderwijs.

Meer nodig?

Heeft je kind meer nodig? Dan zorgen we met een speciaal team dat je kind de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Bijvoorbeeld met hulp van een gedragscoach, autismecoach, gedragswetenschapper, talentenlab expert, meerbegaafdheidsexpert of vakdocent bewegingsonderwijs.

Zorg