Privacy

Op Het Hofpark gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van De Onderwijsspecialisten.

Wet- en regelgeving

We gebruiken alleen persoonsgegevens voor het bewaken van de veiligheid (inloggen) en het leren en begeleiden. We houden ons aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de onderwijswetgeving. 

Persoonsgegevens

We registreren persoonsgegevens bij de start op school, en tijdens het schooljaar. Denk aan gegevens als cijfers, observaties en vorderingen. Ook medische gegevens registreren we als dat van belang is voor de begeleiding van een leerling.

Ouders en leerlingen vanaf 16 jaar hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de geregistreerde gegevens niet meer relevant zijn voor de school kunnen ouders en leerlingen boven de 16 jaar deze laten verwijderen.

Foto en video

Wij vragen altijd aan ouders en leerlingen boven de 16 jaar of we foto’s of video's mogen maken en gebruiken. Die toestemming kun je altijd weer intrekken. Beeldmateriaal passen we altijd respectvol toe, bijvoorbeeld in de schoolgids of op de website van de school. We wegen per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. En alle foto’s en video’s slaan we veilig op. Niet iedereen kan er dus bij.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers bewaren we veilig én delen we veilig. Sommige verkopers van digitale lesboeken hebben ook gegevens van leerlingen nodig. Ze krijgen alleen gegevens als dat echt nodig is. Ook met onze leveranciers maken we goede afspraken. Alle regels over privacy kunt u op school lezen.

Privacyreglement