Leerlingen

De leerlingen die bij ons naar school gaan, zijn tussen de 4 en 13 jaar. Onze leerlingen hebben een achterstand in hun leren en ontwikkelen, moeilijk verstaanbaar gedrag of psychiatrische problemen. Zij volgen bij ons speciaal onderwijs.

Speciale ondersteuning

Onze leerlingen hebben extra behoefte aan veiligheid en structuur. Ook hebben ze vaak extra ondersteuning nodig vanwege hun gedrag, welbevinden en betrokkenheid. Wij bieden deze ondersteuning graag. En geven aandacht aan leren, persoonsvorming én sociale vaardigheden. Ieder kind heeft zijn eigen onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en wij sluiten daarop aan.