Veiligheid

In een veilige omgeving kunnen kinderen het beste leren en groeien. Geweld en pesten horen niet op school. We passen goed op voor ongelukken en maken afspraken over hoe we ons gedragen op school.

Voorspelbaarheid en structuur

Een veilig leerklimaat vanuit voorspelbaarheid en structuur is belangrijk voor onze leerlingen. We visualiseren het dagprogramma en we maken duidelijk wat we van elkaar verwachten, ook wat betreft gedrag. Daarvoor werken we met Positive Behaviour System, voor een positieve en sociale omgeving, die leren bevordert. Respect, Veiligheid en Zelfstandigheid zijn onze waarden, met daarnaast vooral ook plezier.

Gedragsregels

Afspraken over goed gedrag maken de school prettiger en veiliger. Medewerkers volgen de gedragscode van school, leerlingen moeten de schoolregels kennen. Zo weet iedereen wat we goed vinden en wat niet. En wat er gebeurt als een leerling iets doet dat niet mag. Bijvoorbeeld: een time-out, schorsing of aangifte bij de politie. Wat we doen, staat in de afspraken. Die kunt u inzien op school.

Schoolveiligheidsplan

In het schoolveiligheidsplan staat wat de school doet voor de veiligheid. Onze school heeft extra aandacht voor pesten en gezond gedrag. We werken met Positive Behavior Support. Via deze methode creëren we een omgeving waarin leren bevorderd wordt en die gedragsproblemen voorkomt. Ook werken we met PAD en Leefstijl. En we volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM.

Meldcode

Voor alle medewerkers in onderwijs geldt dat zij moeten handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat wanneer er sprake is van vermoedens van onveiligheid, verwaarlozing of kindermishandeling we actie moeten ondernemen en de stappen van de meldcode zullen volgen. De meldcode ligt op school ter inzage.

Praten lucht op

Vervelende ervaringen kun je met een gerust hart bespreken met de leraar, de directie of de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is iemand op school die jullie helpt en met je meedenkt over wat jullie kunnen doen.

Vertrouwenspersoon
Esther Poelman
e.poelman@hethofpark.nl

Zie ook: externe vertrouwenspersonen