Wie zijn wij

Het Hofpark is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. De behoefte van iedere individuele leerling staat centraal. Iedere leerling heeft zijn eigen aanpak nodig, en heeft ook zijn eigen talenten. Die geven wij graag alle ruimte. Samen met ouders, en met de leerling zelf, zoeken we een uitdagend toekomstperspectief. 

Op onze school gaan wij voor een positieve benadering waarbij wij uitgaan van de mogelijkheden van de leerling. Veiligheid, respect, zelfstandigheid en plezier staan voorop.
Wij vinden het van belang dat de leerling ervaart dat hij zichzelf mag zijn en deel uitmaakt van de groep. Ook willen we de leerlingen succeservaringen op laten doen door hun talenten te versterken. We betrekken de leerlingen bij hun eigen leerproces en bieden steeds nieuwe kansen.

Waar onze school voor staat

Onze school biedt:

  • een plek waar je gezien en gehoord wordt, waar we leerlingen in hun kracht zetten;
  • een positief schoolklimaat waarin veiligheid, respect en zelfstandigheid voorop staan, net zoals plezier;
  • duidelijkheid, structuur en regelmaat;
  • elke dag nieuwe kansen;
  • een plek waar we leerlingen betrekken bij hun leerproces;
  • onderwijs op maat;
  • een omgeving waarin leerlingen leren samenwerken en creatief denken;
  • open, transparante communicatie en samenwerking met alle betrokkenen, gericht op het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling.

Ieder dag staan we samen klaar: met positieve energie, geduld en flexibiliteit. Onze unieke kracht zit in het goed observeren en begrijpen van onze leerlingen. We zetten ons voortdurend in om de leerlingen zo goed mogelijk te ‘lezen’. Met die informatie kunnen we het welbevinden van de leerlingen vergroten en hen meer betrekken bij hun eigen leerproces. Wij zijn creatief in het bedenken van oplossingen sámen met de leerlingen, zodat hun zelfvertrouwen groeit en zij trots kunnen zijn op zichzelf.

Op onze school werken we met reguliere lesmethodes die we aanpassen aan de behoeften van de leerling. Leerlingen krijgen les in groepen van maximaal vijftien leerlingen. We werken nauw samen met at.groep Zorg voor behandeling en begeleiding in de school.